Sunday, July 1, 2012

*Thơ Về Bình Dương! (tt)


*Guồng Quay Nước.     (Tân Khánh)Guồng quay theo dòng nước chảy

Xoay xoay quanh trục suốt ngày

Mang trên mình thêm nhiệm vụ

Những cối giả chẳng ngưng tay!Trục kéo dài qua các cối

Hai cánh ngắn vươn ra ngoài

Thay nhau đè trên trục giả

Trục giương cao lại rơi ngay!Suốt ngày đêm cùng nhịp điệu

Trục giả chẳng được nghỉ ngơi

Sức người nhường cho sức nước

Sức nước lại lấy phần rồi!Thời cơ giới lại sang mau

Guồng xưa, xưa cũ mất rồi

Giả hồ men bằng máy móc

Guồng quay nước đành tiêu thôi!Đồ Ngông,

07/04/12.*Cầu Xéo.       (Tân Khánh)Có cầu lại chẳng bắt ngay

Hay là cầu đã gãy hồi chiến tranh

Khiến người bắt tạm bên kia

Đường đi xéo xẹo lại ra tên cầu

Đến nay lại chẳng có cầu

Mà tên “Cầu Xéo” vẫn còn lưu danh!Đồ Ngông,

07/04/12.*Hàng Tre Dài.      (Tân Khánh)Hàng tre đi suốt con đường

Đường không dài mấy, nhưng dài hàng tre

Những ngày gió lộng đong đưa

Ngọn tre nghiêng ngã, chào thưa khách về

Khách đi khách vẫn ủ ê

Nửa đêm vẫn nhớ hàng tre quê nhà!Đồ Ngông,

07/04/12.*Bưng Cù!      (Tân Khánh)Ra bưng chẳng thấy con cù

Cứ nghe mà chẳng biết cù ra sao!

Tiếng rằng cù dậy xôn xao

Điềm lành sẽ tới, anh hào xuất thân

Có chăng cù chắc ở bưng

Nếu không sao gọi “Bưng Cù” từ xưa!Đồ Ngông,

07/04/12.*Cầu Đúc.      (Tân Khánh)Cây cầu Tây đúc đã lâu

Bắt ngang suối nhỏ băng đồng đi qua

Đi qua Hố Khởi, Tân Long

Xuôi về Bình Hóa, đi về Tân uyên

Đi về: “Chợ Thủ (Đồng Sứ)” trên miền 

Đem theo ve, hủ .. để còn bán buôn

Bán buôn những thứ người cần

Bán cả đồ chè, lẫn cối đâm tiêu!”Đồ Ngông,

07/04/12.

*Công Xi.    (Tân Khánh)Công xi, chùa không lớn

Thờ ông Thánh Quan Công

Ba năm thì đáo lệ

Người Hoa họp thật đông!Có từng đàn con hẩu (múa giống con lân)

Từ Hưng Định, Lái Thiêu

Xúm nhau mà nhảy múa

Theo trống giục nhanh đều!Có thêm phần Ông Bổn

Người khiêng lắc tứ tung

Tượng trên kiệu chễm chệ

(đuổi) Bát Tiên (kép hát đóng vai bát tiên) trên đồng!Lễ hội cũng vui vầy

Tâm linh cùng lệ này

Hàng năm chia (nhau) tổ chức

Ba nơi đều vui thay!Đồ Ngông,

07/04/12.

No comments:

Post a Comment